Nieuwe stukken ingelast.
beide kanten was het verrot.